Praktyka zawodowa I semestr 2019 / 2020

21.8.2019

Praktyki zawodowe w trakcie trwania cyklu kształcenia

                                                                                                                                                                               

Nazwa kierunku

Sem I

Sem II

Sem III

Sem IV

Razem

Szkoła Policealna Prawa i Administracji „ŻAK”

 

 

4 tygodnie

4 tygodnie

 

8 tygodni

Szkoła Policealna Informatyki „ŻAK”

 

 

4 tygodnie

4 tygodnie

 

8 tygodni

Dwuletnia Szkoła Policealna „ŻAK” Rachunkowość

 

 

 

4 tygodnie

 

4 tygodnie

Dwuletnia Szkoła Policealna „ŻAK” BHP

 

 

 

4 tygodnie

 

4 tygodnie

Dwuletnia Szkoła Policealna „ŻAK” Florysta

 

 

4 tygodnie

 

 

4 tygodnie

Dwuletnia Szkoła Policealna „ŻAK” Turystyka wiejska

 

 

4 tygodnie

4 tygodnie

 

8 tygodni

Dwuletnia Szkoła Policealna „ŻAK” Archiwista

 

 

 

4 tygodnie

 

4 tygodnie

Dwuletnia Szkoła Policealna „ŻAK” Opiekunka Środowiskowa

 

 

4 tygodnie

4 tygodnie

 

8 tygodni

Dwuletnia Szkoła Policealna „ŻAK” Usługi Kosmetyczne

 

 

 

4 tygodnie

 

8 tygodnie

 

 

Termin oddania praktyk zawodowych

Semestry kończące – do końca grudnia 2019 roku

Pozostałe semestry odbywające praktykę zawodową – do 15 stycznia 2020 roku  

 

Słuchacze zobowiązani są do złożeniu kompletu dokumentacji w postaci Umowy o praktyki zawodowe wraz z dzienniczkiem praktyk.

Informacja o zaliczeniu praktyk zawodowych podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z dokumentami.

Zgodnie z Regulaminem praktyk Zawodowych, oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 roku Dyrektor Szkoły dla Dorosłych:  

1)  zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

 b)   zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci.

W załączeniu podania o zwolnienie z praktyk zawodowych. Proszę po wydrukowaniu wypełnić i wraz z załącznikami złożyć w Sekretariacie Szkoły. Decyzję o zwolnieniu z odbycia praktyk zawodowych podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z dokumentami.

Nie ma możliwości przełożenia praktyk zawodowych na następny semestr.

798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.