Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Instruktor terapii uzależnień to niezwykle odpowiedzialny, ale też satysfakcjonujący zawód. Po ukończeniu naszego kierunku będziesz uczestniczył w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień oraz w procesie zdrowienia osób uzależnionych. Będziesz zajmował się także edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją stylu życia bez nałogów. Autorski program nauczania został specjalnie przygotowany, aby dostarczyć najważniejszych wiadomości i umiejętności praktycznych, które mogą być wykorzystane w działalności zawodowej, ale także w przezwyciężaniu problemów w najbliższym otoczeniu czy działalności społecznej na rzecz profilaktyki uzależnień.

 

Czego nauczysz się na kierunku Instruktor ds. terapii uzależnień w szkole Żak?

Poznasz społeczne uwarunkowania i konsekwencje uzależnień, podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki, będziesz potrafił stosować strategie terapeutyczne w terapii indywidualnej i grupowej. Nauczymy Cię metodyki pracy z osobami uzależnionymi, poznasz również wybrane zagadnienia z zakresu uzależnień behawioralnych. Ważnym punktem zajęć jest warsztat pracy terapeutycznej, w czasie którego sprawdzisz swoją wiedzę w praktyce.

 • Tryb nauczania:

  Zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Szkół Żak

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia

 • Ośrodki i gabinety leczenia uzależnień

 • Poradnie psychoterapeutyczne

 • Stowarzyszenia i fundacje

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach współczesnej rodziny

 • Podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki

 • Społeczne uwarunkowania i konsekwencje uzależnień

 • Strategie terapeutyczne w terapii indywidualnej i grupowej

 • Typologia uzależnień od substancji i środków psychoaktywnych

 • Wprowadzenie do psychopatologii

 • Wybrane problemy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej

 • Wybrane zagadnienia z zakresu uzależnień behawioralnych

 • Zarys psychologii ogólnej

 • Trening kompetencji interpersonalnych

 • Metodyka pracy z ludźmi uzależnionymi

 • Warsztat pracy terapeutycznej