Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Oferty pracy dotyczące zawodów z obszaru pomocy społecznej pojawiają się coraz częściej – w Polsce i za granicą. Coraz większe zapotrzebowanie łączy się z coraz wyższymi zarobkami. Osoby po kierunku Opiekunka środowiskowa, które pomagają podopiecznym w codziennych czynnościach, pielęgnują ich, udzielają pierwszej pomocy oraz mobilizują do rozwijania ich zainteresowań i zwiększania samodzielności, zarabiają w Niemczech od 1000 do 1350 Euro miesięcznie!*

 * źródła: oferty pracy w Niemczech w zawodzie Opiekunka środowiskowa i Opiekunka osoby starszej, portal Pracuj.pl, 2017 r. oraz strony internetowe firm pośrednictwa pracy za granicą.

 

Czego nauczysz się na kierunku Opiekunka środowiskowa w szkole Żak?

Nauka podstaw psychologii pozwoli Ci rozpoznawać procesy psychiczne, emocjonalne i motywacyjne, dzięki czemu nauczysz się rozpoznawać i zaspokajać potrzeby swoich podopiecznych. Dodatkowo zajęcia z podstaw socjologii pozwolą Ci np. stosować metody integracji jednostki ze środowiskiem lokalnym. Zgłębisz również tematy związane z szeroko pojętą profilaktyką chorób, opieką nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym oraz organizacją opieki środowiskowej. Będziesz uczyć się języka migowego – ta umiejętność znacząco podniesie Twoją atrakcyjność na rynku pracy i umożliwi opiekę również nad osobami niesłyszącymi. Zapoznasz się także ze wszystkimi niezbędnymi zwrotami w języku obcym stosowanymi w pomocy społecznej. Nauczymy Cię również czynności diagnostyczno-usprawniających i udzielania pierwszej pomocy. Przejdziesz trening umiejętności społecznych, a w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości nauczymy Cię m.in. jej psychologicznych podstaw, zagadnień z zakresu gospodarki rynkowej, a także związanych z aktywnością zawodową i rynkiem pracy.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Świadczenie usług opiekuńczych (MS.05)

 • Tryb nauczania:

  Zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Opiekunka środowiskowa

 • EGZAMIN:

  Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Centra urody

 • Domy małego dziecka

 • Domy pomocy społecznej

 • Fundacje

 • Instytucje opiekuńcze

 • Zatrudnienie u osób prywatnych

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Organizacja opieki środowiskowej

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podstawy psychologii

 • Trening umiejętności społecznych

 • Wybrane zagadnienia socjologii

 • Profilaktyka chorób w opiece środowiskowej

 • Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym (BHP)

 • Czynności pielęgnacyjno-higieniczne

 • Czynności diagnostyczno-usprawniające i udzielanie pierwszej pomocy